Ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko je skupaj z vodstvoma operno-baletnih gledališč SNG Opera in balet Ljubljana in SNG Maribor predstavila nove zaposlitve v baletnih ansamblih. V septembru bo tako realiziranih 15 zaposlitev v mariborskem baletu, 5 pa v ljubljanskem za obdobje dveh let.

Ob tem je ministrica dr. Asta Vrečko poudarila: ”V Sloveniji imamo dva vrhunska nacionalna baletna ansambla, ki sta mednarodno uspešna, imata bogato zgodovino in tradicijo, obenem pa je bilo sistemsko urejanje tega področja popolnoma zanemarjeno. Oba javna zavoda tako ljubljanski kot mariborski morata zaradi narave baletnega dela najemati  honorarne sodelavce. Poklic baletnika oz balerine je izjemno zahteven, združuje tako vrhunsko ustvarjanje kot visoko fizično pripravljenost. Prekarne zaposlitve ne omogočajo varnih pogojev dela, socialne varnosti, plačane bolniške, regresa in drugih pravic, ki izhajajo iz delovnega razmerja. Z vodstvi obeh zavodov smo iskali rešitev že od začetka mandata, da bi rešili ta hud problem, saj smo tudi ena redkih držav, ki se tega še ni sistemsko lotila. V prvi fazi bomo torej zaposlili plesalce, nato pa dolgoročno uredili položaj baletnikov, da bodo lahko bolje načrtovali svoje kariere in ne živeli v negotovosti.”

Direktor SNG Maribor Danilo Rošker pa je dejal: “Gre za zgodovinski trenutek, saj se po 20-ih letih urejajo prekarne zaposlitve.”

Umetniški direktor Baleta SNG Maribor Edward Clug pa je poudaril, da se z današnjim dnem postavljajo novi temelji za slovenski balet: ”Danes je povprečna starost v mariborskem baletnem ansamblu 49 let. Posledično je zato postalo zaposlovanje mladih plesalcev nemogoče. Če smo v teh nemogočih in težkih pogojih dosegli skoraj nedosegljiv uspeh doma in po svetu, si lahko predstavljamo, kaj lahko dosežemo v prihodnosti v novem, zdravem in zakonsko urejenem sistemu, ki bo podpiral umetniško ustvarjalnost in ob tem ne bo bremenil zavoda.”

Tudi direktor SNG Opera in balet Ljubljana Staš Ravter se je ministrici zahvalil: ”Nam bodo te nove zaposlitve izjemno pomagale h gradnji trdnega pristnega jedra ljubljanskega ansambla. To nam bo prineslo dodaten zagon za še boljši razvoj našega ansambla. Mladi plesalci bodo bistveno bolj razbremenjeni, saj se jim ne bo treba ukvarjati z vsakodnevnimi stiskami glede preživetja in prihodnosti, kar bo gotovo doprineslo k ustvarjanju vrhunskih rezultatov.”

Tudi umetniški direktor ljubljanskega baleta Renato Zanella se je strinjal, da je danes najlepši dan za slovenski balet: ”Zelo sem ponosen na Ministrstvo za kulturo, da je ugodilo naši prošnji za dodatna delovna mesta v umetniških ansamblih. To bo zagotovilo stabilnost umetniškosti in krepilo razvoj te umetnosti.”

Za nadaljnje sistemsko urejanje področja baleta bo na Ministrstvu za kulturo ustanovljena delovna skupina, ki bo pripravila dolgoročnejše rešitve v dialogu s stroko in socialnimi partnerji.