Ida Mlakar, Maja Borin KAKO STA BIBI IN GUSTI SIPALA SREČO

Erste Szene für Erwachsene (2+)

Mehr über die Show

Andrej Rozman Roza JANKO IN METKA

Erste Szene für Erwachsene (3+)

Mehr über die Show

Maja Borin VILINČEK

Erste Szene für Erwachsene (4+)

Mehr über die Show

Peter Lund ČAROVNICA HILLARY GRE V OPERO

Erste Szene für Erwachsene (5+)

Mehr über die Show

Po predlogi Jonathana Swifta GULIVERJEVA POTOVANJA

Erste Szene für Erwachsene (5+)

Mehr über die Show

Valentina Turcu, Frane Milčinski Ježek

Nanine pesmi (5+)

Mehr über die Show

Sergej Prokofjev PETER IN VOLK

Erste Szene für Erwachsene (5+)

Mehr über die Show

Avtorski projekt Edwarda Cluga in skupine Katalena

Kekec (5+)

Mehr über die Show

SNG Maribor, 29. 11. 2017

Kulturni bazar v regiji

Strokovno usposabljanje namenjamo:

 • strokovnim delavcem na področjih vzgoje in izobraževanja:
  • vrtcev, osnovnih in srednjih šol,
  • osnovnih šol s prilagojenim programom ter zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
  • glasbenih šol, dijaških domov, ljudskih univerz, ZRSŠ, CPI, ACS, CŠOD ipd.,
 • strokovnim delavcem iz kulture in kulturnim ustvarjalcem,
 • strokovnim delavcem širše strokovne javnosti, ki lahko pri svojem delu vključujete kulturnovzgojne vsebine,
 • načrtovalcem politik in strokovnim delavcem na pristojnih ministrstvih in v državnih ustanovah, ki na različnih področjih skrbite za programe in projekte za otroke in mladino,
 • načrtovalcem politik in strokovnim delavcem v občinah in lokalnih skupnostih, ki skrbite za kulturo in izobraževanje oz. družbene dejavnosti,
 • strokovnim delavcem in študentom različnih fakultet in akademij,
 • vsem, ki vas zanimata kultura in kulturno-umetnostna vzgoja.

Program in vsebine usposabljanj so objavljene spodaj.