Petletni projekt kulturno-umetnostne vzgoje Prvi prizor: Gledališče kot prostor učenja simbolnih jezikov izvaja Drama SNG Maribor. Namenjen je razvoju inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja na področju gledališke umetnosti, saj smo partnerji prepričani, da je proučevanje jezikov umetnosti in njihovo vključevanje v modele poučevanja nujna naloga pedagogov in umetnikov.

Šolsko okolje vsebuje veliko privlačnih oblik učenja, med katerimi želimo okrepiti položaj umetnosti: vzgojo in izobraževanje o gledališču, aktivno spoznavanje gledališča in ustvarjanje s področja gledališča in gledališke produkcije.

Projekt temelji na sodelovanju kulturno-umetnostnih in vzgojno-izobraževalnih institucij. Učiteljem pomaga narediti kulturo in umetnost razumljivo in privlačno za otroke in mlade ter jih spodbuja v lastni pedagoški ustvarjalnosti. Umetnikom pomaga razumeti potrebe otrok in mladih. Želimo jih povezati in vzpostaviti preprost model stalne oblike sodelovanja.

Cilj projekta je ozavestiti profesionalno gledališko produkcijo kot celovit spekter izraznih sredstev in tako postaviti gledališče na zemljevid zanimivih vsebin za otroke in mlade.

Projekt Prvi prizor sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.