Strokovna komisija pod vodstvom podžupana Gregorja Reichenberga (člani: Tomaž Kancler, Matevž Čelik, Žiga Kreševič in Božidar Ipavic) je v septembru izbirala med idejnimi rešitvami za prenovo prostorov MČ Center na Miklošičevi ulici. Vse zasnove so pripravili študentje UM FGPA – smer arhitektura pod mentorstvom prof. Kaje Pogačar in asist. Anje Patekar.

V konkurenci sedmih predizbranih predlogov so bile v ožji izbor uvrščene štiri idejne zasnove. Kot najboljša je bila ocenjena rešitev avtoric in avtorja Nine Šinko, Luke Rakuša in Nike Šela. Razširjena ekipa avtoric in avtorjev skupaj z mentoricama že nadaljuje s pripravo idejnega projekta po smernicah komisije. Končni izdelek študentskega projekta bo uporabljen kot osnova za nadaljnje projektiranje, sodelujoče študentke in študentje pa bodo p(ostali) soavtorji pomembnega skupnostnega projekta v središču Maribora.

Načrtovana prenova bo uresničena v naslednjem letu. Sodelujoče študentke in študentje arhitekture bodo prejeli nagrade Slovenskega narodnega gledališča Maribor.